Szczepimy się

Baby

Sołtys- Przewodniczący Rady Sołeckiej- Małgorzata Jarka

Rada Sołecka:

1. Jolanta Grabska

2. Bogdan Szadkowski

3. Zygmunt Rembelski