Szczepimy się

Ostrówki

Sołtys- Przewodnicząca  Rady Sołeckiej- 


Rada Sołecka:

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6.