Szczepimy się

Zgórze

Sołtys- Przewodnicząca Rady Soleckiej- 


Rada Sołecka:

1. 

2. 

3. 

4.