Szczepimy się

Dane teleadresowe

Urząd Gminy w Dąbrowicach
ul. Nowy Rynek 17
99-352 Dąbrowice

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

Wójt Gminy Dąbrowice: 
Dorota Dąbrowska
tel.: (024) 252 25 87 
tel/fax.: (024) 252 25 87     
                                                         
 

Sekretarz, Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, dowody osobiste, sprawy obronne i obrony cywilnej

Monika Karpierz                  
tel: ( 024) 252 25 95                                                         
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Skarbnik Gminy:
Jolanta Skowrońska                              

tel.: (024) 252 25 92
tel./fax.: (024) 252 25 87

 

Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Krzysztof Danecki    

tel.: (024) 252 25 87
tel./fax.: (024) 252 25 87

 

REFERAT FINANSOWY            

Z-ca Skarbnika
Agnieszka Mańkowska  
tel.: (024) 252 25 92 
fax.: (024) 252 25 87

 

Księgowa
Wiotetta Pietrzak 
tel.: (024) 252 25 92 
fax.: (024) 252 25 87

 

Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat, zwrotu podatku akcyzowego. Kasa 
Inspektor Dorota Błaszczyk
tel.: (024) 252 25 90
fax.: (024) 252 25 87

 

Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej i opłat, gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodnej, pomocy publicznej, BIP
Inspektor Patrycja Dębicka

tel.: (024) 252 25 90
fax.: (024) 252 25 87

 

STANOWISKA PRACY            

Stanowisko ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych,  rolnictwa, leśnictwa, weterynarii, ochrony środowiska - wycinka drzew, ochrona zabytków, emisyjność, obsługi rady gminy, program "Czyste powietrze"

Pomoc administracyjna Anita Truszczyńska

tel.: (024) 252 25 83

fax.: (024) 252 25 87

Stanowisko ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych,  rolnictwa, leśnictwa, weterynarii, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, mienie komunalne, gospodarka lokalami, nieruchomości, oświetlenie uliczne.

Podinspektor Dominika Krzemińska

tel.: (024) 252 25 83

fax.: (024) 252 25 87

Stanowisko ds. inwestycji, pozyskiwania środków pozabudżetowych,  zamówień publicznych, działalności gospodarczej, inwestycji, remontów, przygotowanie dokumentacji dla celów sprzedaży ,dzierżawy najmu lokalami przetargów zarządu i użytkowania wieczystego.

 Podinspektor Ilona Kruszyńska

tel.: (024) 252 25 83
fax.: (024) 252 25 87
 

Stanowisko pracy ds. zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, funduszu alimentacyjnego, młodociani pracownicy, fundusz sołecki, granty sołeckie, dodatek węglowy, dodatek osłonowy.
Pomoc administracyjna Olga Wronkowska
tel.: (024) 252 25 91
fax.: (024) 252 25 87

 

Stanowisko pracy ds. organizacji pozarządowych, oświata, pozwolenie na alkohol, weterynarii - bezdomne zwierzęta.
Pomoc administracyjna Justyna Kawałczewska
tel.: (024) 252 25 91
fax.: (024) 252 25 87

 

Stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu, straże, archiwizacja, promocja gminy, transmisje posiedzeń rady gminy, strona internetowa, punkty szczepień.

Pomoc administracyjna Michał Bińkowski
tel.: (024) 252 25 91
fax.: (024) 252 25 87
 

 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

- tel./fax (024) 252 50 32
- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biblioteka Gminna
tel. (024) 252 29 49

Zespół Szkół w Dąbrowicach
tel./fax (024) 252 25 12
Dyrektor Małgorzata Sokołowska
tel. (024) 252 25 33


Nr konta bankowego
29 9023 0006 0130 0101 2000 0010
Łódzki Bank Spółdzielczy, Oddział w Dąbrowicach


Wpłaty za podatki, opłaty za wodę , za czynsz, opłaty skarbowe:
64 9023 0006 0130 0101 2000 0350

Wpłaty za odpady komunalne

88 9023 0006 0130 0101 2000 0500