Szczepimy się

Zapytanie cenowe

ZAPYTANIE CENOWE

Dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zamawiający:           Gmina Dąbrowice

ul. Nowy Rynek 17

99-352 Dąbrowice

zaprasza do złożenia ofert na:

 

pełnienie funkcji Koordynatora Projektu

dla projektu pn. „Podłączeni_Niewykluczeni. Działanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu”

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

Celem ogólnym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Dąbrowice przez umożliwienie dostępu do szerokopasmowego Internetu
160 gospodarstwom domowym na obszarze Gminy, które z przyczyn finansowych
i technicznych zagrożone są wykluczeniem cyfrowym oraz w ramach działań koordynacyjnych 3 jednostkom podległym  gminie. Projekt zakłada dostęp do Sieci osób, spełniających kryterium dochodowe, a także dzieci i młodzież z bardzo dobrymi wynikami
w nauce, samotnych rodziców, rodziny zastępcze, osoby niepełnosprawne oraz osoby 50+. Cel pozostaje w zgodzie z celem Działania 8.3 POIG poprzez działania zmierzające
do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu. Działania projektowe zapewnią dostęp
do Internetu osobom zamieszkującym w Gminie, w której poziom nasycenia usługami wynosi poniżej 30%. Zwiększy to liczbę potencjalnych odbiorców usług i treści internetowych,
co wpłynie pozytywnie na rozwój usług cyfrowych.

 

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Koordynatora Projektu dla projektu pn. „Podłączeni_Niewykluczeni. Działanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

Załączniki:
Pobierz plik (IMG_0001.pdf)IMG_0001.pdf[ ]1203 kB
Pobierz plik (zalacznik 2_3.doc)zalacznik 2_3.doc[ ]110 kB