Szczepimy się

Zapytanie cenowe- koordynator

ZAPYTANIE CENOWE

Dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zamawiający:           Gmina Dąbrowice

ul. Nowy Rynek 17

99-352 Dąbrowice

zaprasza do złożenia ofert na:

 

pełnienie funkcji Koordynatora Projektu

dla projektu pn. „Podłączeni_Niewykluczeni. Działanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu”

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.