Szczepimy się

Unieważnienie zapytania cenowego z dnia 17 lipca 2014

Dotyczy: pełnienie funkcji Koordynatora Projektu dla projektu pn. „Podłączeni_Niewykluczeni.

 Działanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.