Szczepimy się

Zarządzenie Nr 235/2014 Wójta Gminy Dąbrowice z dnia 18 lipca 2014

W załączeniu Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrowice z 18 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania przez Gminę Dąbrowice zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.