Szczepimy się

Zarządzenie

Zarządzenie nr 238/2014 w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w ramach projektu pod nazwą "Podłączeni_Niewykluczeni. Działanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu"